Pradinis


Skelbimai, naujienos ir įvykiai:

Kviečiame į seminarą "Pažeistos ribos"
Bartuvos progimnazijos mokinių patirtinio ugdymo užsiėmimas

Bartuvos progimnazijos mokinių patirtinio ugdymo užsiėmimas

Vasario 26 d. Bartuvos progimnazijos mokiniai su mokytojomis Rasa Veitiene ir Stanislava Sandariene skaityti daugiau...
Sveikinimas!

Sveikinimas!

Brangūs Skuodo krašto žmonės,Kalėdos – tai kūdikis, kuris turi drąsos ateiti į šį sudėtingą ir chaotskaityti daugiau...
Ateitininkų konferencija „Visa ir visada“

Ateitininkų konferencija „Visa ir visada“

      Meldžiantis 98 dalyviams, lapkričio 26 d. 10 val. Skuodo Švč. Trejybės Bažnyčioskaityti daugiau...
Vyskupo Antano Vaičiaus 10-ųjų mirties metinių minėjimas.

Vyskupo Antano Vaičiaus 10-ųjų mirties metinių minėjimas.

2018 m.  lapkričio 3 d. 14.00 val. Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje aukojamos švskaityti daugiau...
PAMALDŲ TVARKA VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS SKUODO DEKANATE

PAMALDŲ TVARKA VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS SKUODO DEKANATE

Skelbiame pamaldų tvarką VISŲ ŠVENTŲJŲ (lapkričio 1d.) ir VĖLINIŲ (lapkričio 2d.) dienomis.skaityti daugiau...
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta "Maisto banko" akcija

Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta "Maisto banko" akcija

Paėjusį penktadienį ir šeštadienį vyko Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirta labdaros ir paramos skaityti daugiau...

Mieli parapijiečiai, parapija yra tikėjimu auganti bendruomenė. Džiaugiamės ir sveikiname visus, kurie dalinasi krikščionišku gyvenimu ir visa tai stengiasi apvainikuoti sekmadienio Eucharistinėje aukoje, kai švenčiame Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį. Taip pat labai džiaugiamės tais parapijos bendradarbiais, kurie negaili savo laiko ir gabumų darbuodamiesi įvairiose parapijos veiklos srityse. Jėzus atskleidžia savyje esančią dievystę, ryšį su Tėvu ir Šventąja Dvasia. Jis suteikia belaisviams išvadavimą, nes Jo akivaizdoje nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atidengta. Akliesiems – regėjimą, nes tie, kurie skendėjo tamsoje, beprasmybėje, baimėje, užsidarę savo proto šviesoje, kuri, deja, dažnai būna tamsa, jiems Jis atnešė dievišką žvilgsnį, leidžiantį mylėti. Pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa – Švč. Trejybės paslaptis. Ką gera turime, turime iš Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dievas trijuose asmenyse vienas mus sutvėrė, atpirko, pašventino ir laiko. Dėl to Švč. Trejybę mes kasdien, o ypač kas šventadienis garbiname, dėkodami, prašydami, atsiprašydami; dėl to paprasčiausiose ir kasdienėse savo maldose kreipiamės į Švč. Trejybę, kaip, sakysime, žegnodamiesi arba kalbėdami Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šv. Dvasiai. Skuodo parapija vadinasi Švč. Trejybės parapija. Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir šv. Dvasios, aukime tikėjime ir Kristaus meilės dvasioje!Dėkojame, kad lankotės mūsų parapijos internetinėje svetainėje. Tikimės, kad informacija jums bus labai naudinga.

PAMALDŲ TVARKA SKUODO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

Sekmadieniais ir šventadieniais:
9.00 – rytmetinės šv. Mišios
12.00 – Suma. Šv. Mišios už parapiją
18.00 – vakarinės šv. Mišios
Šiokiadieniais šv. Mišios 18.00 val.
——————————————————

ŠV. MIŠIOS (18 VAL.) AUKOTOJŲ, GERADARIŲ IR VISŲ DALYVAUJANČIŲJŲ INTENCIJOMIS AUKOJAMOS KIEKVIENĄ:

pirmą mėnesio antradienį į Šv. Antaną
pirmą mėnesio penktadienį į Švč. Jėzaus Širdį
pirmą mėnesio šeštadienį į Švč. M. Mariją
kiekvieną penktadienį už mirusiuosius
kiekvieną sekmadienį (9.00 val.) už gyvuosius
——————————————————
Gegužės mėn. – gegužinės pamaldos 17.30 val.
Birželio mėn. – birželinės pamaldos 17.30 val. Sekmadieniais prieš Sumą, 11.30 val.
Spalio mėn. – Rožinis (Rožančius) kalbamas 17.30 val.
——————————————————
Gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš vakarines šv. Mišias, 17.15 val., einamas-apmąstomas “Kryžiaus kelias”.
Šeštadieniais 15.30 val. giedami Kalvarijos kalnai.
Kiekvieną sekmadienį prieš Sumą, 11.30 val., giedame “Graudžius verksmus” 
Gerumo akcijos baneris Caritas svetainei


PTM-logo-svetainems


 

Popiežiaus žodis


Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus


 

Katechezė iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Palangoje 2013-04-28

 

KPL_logotipas_web

 

 

2014 - 2018 © Skuodo Švč. Trejybės parapija. Visos teisės saugomos.
Top