Mieli parapijiečiai, parapija yra tikėjimu auganti bendruomenė. Džiaugiamės ir sveikiname visus, kurie dalinasi krikščionišku gyvenimu ir visa tai stengiasi apvainikuoti sekmadienio Eucharistinėje aukoje, kai švenčiame Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį. Taip pat labai džiaugiamės tais parapijos bendradarbiais, kurie negaili savo laiko ir gabumų darbuodamiesi įvairiose parapijos veiklos srityse. Jėzus atskleidžia savyje esančią dievystę, ryšį su Tėvu ir Šventąja Dvasia. Jis suteikia belaisviams išvadavimą, nes Jo akivaizdoje nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atidengta. Akliesiems – regėjimą, nes tie, kurie skendėjo tamsoje, beprasmybėje, baimėje, užsidarę savo proto šviesoje, kuri, deja, dažnai būna tamsa, jiems Jis atnešė dievišką žvilgsnį, leidžiantį mylėti. Pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa – Švč. Trejybės paslaptis. Ką gera turime, turime iš Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dievas trijuose asmenyse vienas mus sutvėrė, atpirko, pašventino ir laiko. Dėl to Švč. Trejybę mes kasdien, o ypač kas šventadienis garbiname, dėkodami, prašydami, atsiprašydami; dėl to paprasčiausiose ir kasdienėse savo maldose kreipiamės į Švč. Trejybę, kaip, sakysime, žegnodamiesi arba kalbėdami Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šv. Dvasiai. Skuodo parapija vadinasi Švč. Trejybės parapija. Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir šv. Dvasios, aukime tikėjime ir Kristaus meilės dvasioje!Dėkojame, kad lankotės mūsų parapijos internetinėje svetainėje. Tikimės, kad informacija jums bus labai naudinga.

PAMALDŲ TVARKA SKUODO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

Sekmadieniais ir šventadieniais:
9.00 – rytmetinės šv. Mišios
12.00 – Suma. Šv. Mišios už parapiją
18.00 – vakarinės šv. Mišios
Šiokiadieniais šv. Mišios 18.00 val.
——————————————————

ŠV. MIŠIOS (18 VAL.) AUKOTOJŲ, GERADARIŲ IR VISŲ DALYVAUJANČIŲJŲ INTENCIJOMIS AUKOJAMOS KIEKVIENĄ:

pirmą mėnesio antradienį į Šv. Antaną
pirmą mėnesio penktadienį į Švč. Jėzaus Širdį
pirmą mėnesio šeštadienį į Švč. M. Mariją
kiekvieną penktadienį už mirusiuosius
kiekvieną sekmadienį (9.00 val.) už gyvuosius
——————————————————
Gegužės mėn. – gegužinės pamaldos 17.30 val.
Birželio mėn. – birželinės pamaldos 17.30 val. Sekmadieniais prieš Sumą, 11.30 val.
Spalio mėn. – Rožinis (Rožančius) kalbamas 17.30 val.
——————————————————
Gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš vakarines šv. Mišias, 17.15 val., einamas-apmąstomas “Kryžiaus kelias”.
Šeštadieniais 15.30 val. giedami Kalvarijos kalnai.
Kiekvieną sekmadienį prieš Sumą, 11.30 val., giedame “Graudžius verksmus” 
Gerumo akcijos baneris Caritas svetainei

Skelbimai, naujienos ir įvykiai:

Gruodžio mėnuo Skuodo parapijoje
Lapkričio mėnuo Skuodo parapijoje
Tikime į vieną Kristų

Tikime į vieną Kristų

Skuodo rajono tikybos mokytojos  spalio 4 dieną dalyvavome edukacinėje išvykoje - seminare „Tikime įskaityti daugiau...
Atsinaujinimo diena KLAIPĖDOJE „Kuo žmonės jus laiko?“

Atsinaujinimo diena KLAIPĖDOJE „Kuo žmonės jus laiko?“

Jau antrus metus iš eilės Klaipėdos katalikiškos parapijos organizuoja Atsinaujinimo dieną, šiais meskaityti daugiau...
Vyskupo K. Kėvalo ganytojiškas laiškas tikintiesiems
Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras

Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras

 2017 09 18  Popiežius Pranciškus patenkino vyskupo Jono Borutos SJ įteiktą prašymą jį atleisti iš pskaityti daugiau...
Šv. Kryžiaus išaukštinimo tituliniai atlaidai Aleksandrijos bažnyčioje
Sakramentai


PTM-logo-svetainems


 

Popiežiaus žodis


Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus


 

Katechezė iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Palangoje 2013-04-28

 

KPL_logotipas_web

 

Šeimos centras

Informacija apie Skuodo Šeimos centrą.
Skaityti daugiau...»

Skuodo globos namai

Skuodo globos namai
Skaityti daugiau...»

3D virtualus turas

Čia galima virtualiai apsilankyti Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje
Apžiūrėti...»
2014 - 2018 © Skuodo Švč. Trejybės parapija. Visos teisės saugomos.
Top