Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapija


 

ALEKSANDRIJOS NUKRYŽIUOTOJO
JĖZAUS PARAPIJA
Liepų g. 2, Aleksandrijos k., 98332 Skuodo r.
El. paštas: info@skuodoparapija.lt
Į. k. 191278416
A/s LT37 7300 0101 2588 7736
LT21 4010 0428 0061 6402

 


Klebonas, teol. lic. kun. Saulius DAMAŠIUS
gim. 1972 04 10 
įšventintas į kunigus 1996 05 26 
paskirtas į parapiją 2012 02 22


Rezidentas su vikaro teisėmis kun. Sigitas ŽILYS
gim. 1967 02 09   
įšventintas į kunigus 1998 07 19   
paskirtas į parapiją 2021 04 19


Pamaldų tvarka bažnyčioje:

Sekmadieniais ir šventadieniais:
10.30 val. – šv. Mišios

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios istorija

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia stovi Aleksandrijos kaime, prie Skuodo–Ylakių kelio. Istoristinė, turi romaninės ir klasicistinės architektūros bruožų.
Truikinų kaime 1778 m. kunigaikštis Pranciškus Sapiega pastatė koplyčią. Jai 1797 m. dovanotas valakas žemės. Kaimas pavadintas Aleksandrija (nuo Aleksandro Sapiegos).
1862 m. vyskupas Motiejus Valančius leido statyti naują mūrinę bažnyčią. Ji statyta kunigo Liudviko Ligeikos rūpesčiu.
1864 m. statyba uždrausta; pavyko gauti leidimą užbaigti bažnyčią. Ją 1918 m. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Ji buvo Skuodo parapijos filija. Klebonas Konstantinas Petrikas (1911–1985) 1947–1955 m. kalintas; palaidotas šventoriuje.

Architektūra

   Bažnyčia istoristinė, turi romaninės ir klasicistinės architektūros bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro.


Kryžiaus išaukštinimas

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapija, rugsėjo 14d., švenčia savo titulinius atlaidus. Čia pateikiame trumpą Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės istoriją. 

Kryžiaus Išaukštinimas rugsėjo 14 dieną yra švenčiamas tiek Rytų, tiek ir Vakarų Bažnyčiose. Ši šventė siejama su Tikrojo Kryžiaus atradimu. Tradicija pasakoja, kad IV amžiaus pradžioje imperatoriaus Konstantino motina šv. Elena Jeruzalėje šalia Golgotos kalvos rado tris kryžius. Stebuklingas išgijimas prisilietus prie vieno iš kryžių, leido spėti, kad tai ir yra Jėzaus Kryžius. Žinia apie atradimą greitai pasklido Šventajame mieste. Tuometinis Jeruzalės patriarchas šv. Makarios garbingai parodė Kryžių, o žmonės rinkosi jo pagarbinti garsiai kartodami „Kyrie eleison“.
Šia švente prisimename ir antrąjį Kryžiaus Išaukštinimą Konstantinopolyje 629 metais. Po 614 metų Jeruzalės apgulties Tikrasis Kryžius buvo persų pagrobtas. 628 metais imperatorius Heraklijus nugalėjo persus ir atgavo brangią relikviją. Džiaugdamasis pergale, imperatorius, jodamas ant žirgo, pasipuošęs purpuriniais rūbais ir karūna, norėjo per pagrindinius Jeruzalės vartus įnešti Kryžių į miestą, bet kažkokia nematoma ranka sulaikė imperatorių; žirgas nežengė nė žingsnio. Išsigandusiam Heraklijui į pagalbą atėjo  Jeruzalės patriarchas Zacharijas. Jis priminė imperatoriui, kad Jėzus Kryžių Jeruzalės gatvėmis kitaip nešė. Tada Heraklijus labai susigraudinęs nulipo nuo žirgo, nusimetė prabangius rūbus, karūną, paėmė Kryžių ant savo pečių ir taip basas nešė jį miesto gatvelėmis iki Golgotos kalvos.
Kartą Kryžiaus netekus, imperatorius Heraklijus bijojo, kad Jeruzalėje relikvijai yra nesaugu, ir išgabeno ją į tuometę imperijos sostinę Konstantinopolį, kur Kryžius buvo garbingai išaukštintas Hagia Sofia bažnyčioje.
Jeigu Didįjį Penktadienį apmąstome Kristaus kančios slėpinį visoje jos realybėje, tai Kryžiaus Išaukštinimo šventėje švenčiame to paties Kryžiaus padarinius Bažnyčios ir žmonijos istorijoje. Tai triumfuojantis Kryžius – taikos ginklas ir nenugalimas pergalės ženklas. „Keturi pasaulio kampai, o Kristau, mūsų Dieve, šiandien yra pašventinti“ (Troparius).

Parengė kun. Sigitas Žilys

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content