Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija


 

BARSTYČIŲ ŠV. APAŠTALŲ SIMONO
IR JUDO TADO PARAPIJA
Žemaičių Kalvarijos g. 2, Barstyčiai,  98226 Skuodo r.
El. paštas: barstyciuparapija@gmail.com
Į. k. 191278569
 


Administratorius kun. Antanas BENIUŠIS
gim. 1949 06 14    
įšventintas į kunigus 1978 05 28    
paskirtas į parapiją 2018 07 11

Mob. +370 615 47180
El. paštas: azu@inbox.lt

Pamaldos:

Šv. Mišios aukojamos
Sekmadieniais 10 val.
Šiokiadieniais 19 val. (tik gegužės mėnesį)
Šeštadieniais nepastovu

  • Išpažinčių klausomapusvalandį prieš šv. Mišias
  • Gavėnios metu
    Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
    „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.45 val.
  • Gegužinės pamaldossekmadieniais 9.45 val., šiokiadieniais 18.45 val.
  • Birželinės pamaldossekmadieniais 9.45 val.
  • Rožinisspalio mėnesio sekmadieniais 9.40 val.
  • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedamiPenktadienį prieš Verbas ir Didijį šeštadienį

Aptarnauja – Laumių koplyčią 

Apie bažnyčią ir parapiją

   Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia stovi Barstyčių miestelyje, Skuodo r. Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, su masyviu bokštu ir prieangiu. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su stulpiniais vartais. Prie tvoros stovi medinė varpinė. Stanislovas Beinartas 1649 m. Barstyčius dovanojo Pašiaušės jėzuitų kolegijai. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, Barstyčiai 1775 m. atiteko bajorams Jagminams. Tadas Jagminas 1788 m. pastatė bažnyčią, šis fundatorius jai 1789 m. skyrė margą žemės, 1790 m. – 1200 rublių. 1814 m. bažnyčia atnaujinta, 1844 m. – perstatyta ir padidinta. 1870 m. Vilniaus generalgubernatorius nubaudė vyskupą Motiejų Valančių 500 rb už tai, kad neatsiklausęs valdžios 1867 m. į Barstyčius paskyrė kunigą iš tos pačios parapijos. Nors sumokėti pinigai vyskupui grąžinti, tačiau keletą metų bažnyčia kunigo neturėjo. 1906 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1908 m. įkurta parapija (iki tol buvo Žemaičių Kalvarijos filija). Šventoriuje palaidotas Barstyčiuose 1977–1988 m. klebonavęs Anupras Žukas (1911–1988), 1949–1956 m. kalinys.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content