Pradinis

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija


My location
Get Directions

 

YLAKIŲ VIEŠPATIES APREIŠKIMO
ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA
Židikų g. 1, 98348 Skuodo r.
Į. k. 191278754
tel. 8 440 57250
mob. tel.. 8 614 29350
Sąskaitos Nr. LT307300010082238541

 


Klebonas, kan. vicedek. Vytautas Petrauskas
gim. 1957 02 09

įšventintas į kunigus 1985 04 14   

paskirtas į parapiją 2010 07 07

tel.: +370 614 29350
vytautaspetr@gmail.com

Parapijos Caritas
Direktorius kan. Vytautas Petrauskas
tel. 8 614 29350 

Vargoninikas
tel. 8 686 87029


Pamaldos Ylakių bažnyčioje:
Šv. Mišios – sekmadieniais 12 val.

 

Ylakių kapinių koplyčioje 13 val. šv. Mišios aukojamos:
 – motinos dieną (pirmasis gegužio sekmadienis)
 – tėvo dieną (pirmasis birželio sekmadienis)
 – visų šventų dieną ( 11.01)
 – vėlinėse (11.02)

 


Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia stovi Ylakių miestelyje, prie MažeikiųSkuodo kelio. Pastatyta po 1899 m.

Istorija

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1640 m. Metrikų knygos rašytos nuo 1642 m. Nauja bažnyčia pastatyta 1701 m. Jai 1709 m. dovanota 1,5 valako žemės. 1744 m. buvo vėl statoma nauja bažnyčia, kuri 1806 m. buvo sena ir griūvanti (dalis bažnyčios ir bokštai buvę neseniai perstatyti, tik dėl blogo stogo virto griuvėsiais). Nuo XIX a. pradžios veikė parapinė mokykla. 1843 m. įsteigta parapija. 1863 m. vikarą Aleksandrą Miliauską valdžia įtarė raginus žmones eiti į sukilimą, todėl jį ištrėmė į Samaros guberniją.

1864 m, klebonas Motiejus Urbonavičius bažnyčioje nekalbėjo maldos už carą. Už tai nubaustas 150 rb ir iškeltas į kitą parapiją. Nuo 1882 m. parapijiečiai ne kartą prašė, kad būtų leista statyti naują mūrinę bažnyčią. Leidimas gautas tik 1899 m. (projektavo archit. Ustinas Golinevičius; sąmatinė vertė 24 900 rb). Bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1905 m. valdžia kaltino kleboną Silvestrą Pancerį, raginusį valstiečius reikalauti, kad mokykloje būtų mokoma lietuvių kalbos.

Architektūra

Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame palaidotas kunigas Klemensas Arlauskas (19101991), 19491956 m. Sibiro tremtinys.

 

2014 - 2019 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top