Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija


 

YLAKIŲ VIEŠPATIES APREIŠKIMO
ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA
Židikų g. 1, 98348 Skuodo r.
Į. k. 191278754
tel. 8 440 57250
mob. tel.: +370 687 87996
Sąskaitos Nr. LT307300010082238541

 


Klebonas relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ
gim. 1980 06 11
įšventintas į kunigus 2005 07 30
paskirtas į parapiją 2018 07 11
mob. tel.: +370 687 87996
el. p.: vaidotasvite@yahoo.com
Aptarnauja Vaičaičius ir Pašilės Šv. Kazimiero koplyčią.


Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais: 18 val. (vasarą), 10 val. (žiemą)
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias, 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atlaidai – kovo 25 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Roko atlaidai kapinių koplyčioje – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mato, apaštalo ir evangelisto atlaidai – rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį)

 


Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia stovi Ylakių miestelyje, prie MažeikiųSkuodo kelio. Pastatyta po 1899 m.

Istorija

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1640 m. Metrikų knygos rašytos nuo 1642 m. Nauja bažnyčia pastatyta 1701 m. Jai 1709 m. dovanota 1,5 valako žemės. 1744 m. buvo vėl statoma nauja bažnyčia, kuri 1806 m. buvo sena ir griūvanti (dalis bažnyčios ir bokštai buvę neseniai perstatyti, tik dėl blogo stogo virto griuvėsiais). Nuo XIX a. pradžios veikė parapinė mokykla. 1843 m. įsteigta parapija. 1863 m. vikarą Aleksandrą Miliauską valdžia įtarė raginus žmones eiti į sukilimą, todėl jį ištrėmė į Samaros guberniją.

1864 m, klebonas Motiejus Urbonavičius bažnyčioje nekalbėjo maldos už carą. Už tai nubaustas 150 rb ir iškeltas į kitą parapiją. Nuo 1882 m. parapijiečiai ne kartą prašė, kad būtų leista statyti naują mūrinę bažnyčią. Leidimas gautas tik 1899 m. (projektavo archit. Ustinas Golinevičius; sąmatinė vertė 24 900 rb). Bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1905 m. valdžia kaltino kleboną Silvestrą Pancerį, raginusį valstiečius reikalauti, kad mokykloje būtų mokoma lietuvių kalbos.

Architektūra

Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame palaidotas kunigas Klemensas Arlauskas (19101991), 19491956 m. Sibiro tremtinys.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content