Parapijos Caritas uždaviniai


 1. Tirti bendruomenės poreikius ir tuo pagrindu rengti bei vykdyti socialines programas bei teikti dvasinę paramą seneliams, ligoniams, daugiavaikėms, alkoholizmo bei narkomanijos problemų turinčioms šeimoms, našlaičiams, beglobiams ir dėl įvairių priežasčių tėvų neprižiūrimiems vaikams. Pagal galimybes padėti asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, integruotis į visuomenės gyvenimą.
 2. Organizuoti ir vykdyti labdaros rinkimo ir dalinimo akcijas prie parapijų.
 3. Pagal galimybes steigti labdaros valgyklas alkstantiems, dienos centrus žmonėms su negalia, valkataujantiems vaikams, senelių ir vaikų globos namus, rūpintis jų veikla ir išlaikymu.
 4. Plėsti savanorišką pagalbą bendruomenės nariams, rengti savanorius socialinei ir karitatyvinei veiklai bei koordinuoti jų darbą.
 5. Bendradarbiauti su seniūnijomis, Socialinės globos ir paramos skyriais, Vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, siekiant socialinių, karitatyvinių tikslų įgyvendinimo.
 6. Organizuoti visuomenės švietimą, skirtą neigiamų socialinių reiškinių prevencijai (narkotikų, alkoholio, prostitucijos, smurto ir kt.).
 7. Teikti socialinę paramą iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.
 8. Teikti pagalbą stichinės nelaimės atveju.
 9. Teikti įvairaus pobūdžio (teisines, socialines, psichologines, pedagogines) konsultacijas bendruomenės nariams.
 10. Vykdyti Caritas veiklos vertinimą, remiantis savianalizės rezultatais tobulinti karitatyvinę praktiką.
 11. Rengti kasmet savo veiklos ataskaitą ir pateikti Telšių vyskupijos Caritas.

Parapijų Caritas yra struktūrinis Telšių vyskupijos Caritas padaliniai.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content