Kaip galėtume aukoti savo parapijai ir užsakyti Šv. Mišias?


„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2Kor 9,7).

Vyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti Skuodo parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galite aukoti internetu per e-bankininkystę mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ (a/s LT377300010083829409).

Informacija dėl šv. Mišių užsakymo

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“ ir įrašyti Jūsų pageidaujamą intenciją už ką, taip pat galite įrašyti ir pageidaujamą datą (pvz.: Auka už Mišias. Už mirusį/iuosius Antanas 1 met. (2020-04-04), Juozapas 30 d., Martynas 10 met. ir t.t.; už gyvuosius: Reginai, Jonaičių šeimai prašant Dievo palaimos ir sveikatos ir t.t.).

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu (Skuodo parapijos kunigą visada galite rasti klebonijoje adresu Birutės 13A. Tel. 8 614 33466 ir 6 87 90520, el. paštas damazas@gmail.com.).

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Dėkojame, kad savo aukomis remiate bažnytėlę. Ačiū, kad meldžiatės už kunigus ir pašaukimus į kunigystę. Te atlygina Jums gerasis Dievas už Jūsų sąmoningumą, dosnumą ir geraširdiškumą.

SKUODO PARAPIJOS REKVIZITAI:
Skuodo Švč. Trejybė parapija
Juridinio asmens kodas: 291279280
a.s LT377300010083829409
tel. (8 614) 33466 ir (8 6 87) 90520
el. paštas: damazas@gmail.com
www.skuodoparapija.lt

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content