Lenkimų Šv. Onos parapija


 

LENKIMŲ ŠV. ONOS PARAPIJA
S. Daukanto 65, Lenkimai, 98301 Skuodo r.
Į. k.291278940
tel. +370 440 56741,
El. paštas: azu@inbox.lt

 


Klebonas kun. Gediminas NORVILAS

gim. 1965 11 06     
įšventintas į kunigus 1992 03 22     
paskirtas į parapiją 2016 07 05
▪ ▪
S. Daukanto g. 63, Lenkimai, 98301 Skuodo r.
Tel. (440) 44 219, mob. +370 687 82994
El. p. gediminasnorvilas@gmail.com

Padeda pastoraciniame darbe Skuodo parapijoje.

Pamaldos

Šv. Mišios aukojamos:
Sekmadieniais: 10.30 val. (jaunimo), 12 val.
Šiokiadieniais: 19 val. (vasarą), 17 val. (žiemą)
Šeštadieniais pagal susitarimą ir poreikį

  • Išpažinčių klausomapusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje
  • Švč. Sakramento adoracijapirmąjį sekmadienį po 12 val šv. Mišių.
  • Gavėnios metu
    Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais 11.20 val.
  • Gegužinės pamaldossekmadieniais 11.20 val., kitomis dienomis 18.30 val.
  • Birželinės pamaldossekmadieniais 11.20 val., kitomis dienomis 18.30 val.
  • Rožinisspalio mėn. prieš šv. Mišias 16.30 val.
  • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedamigavėnios penktadieniais 13 val.
  • Marijos valandos (Rarotos)advento sekmadieniais 10.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Onos tituliniai atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliama į sekmadienį)

Apie bažnyčią ir parapiją

   Bažnyčia yra liaudies architektūros stiliaus su gotikos ir klasicizmo elementais. Bažnyčios ilgis – 37,3 m, plotis – 12,7 m. Aukštis lauko pusėje nuo pamato iki stogo viršaus yra 14 m, o iki bokšto viršaus – 20 m.
1780–1816 m. pastatyta mūrinė bažnyčia. 1848 m. parapijiečių lėšomis bažnyčia rekonstruota.
1881 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius. Bažnyčios šventoriuje palaidota (1847 m.) Simono Daukanto motina.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content