Pradinis

Lenkimų Šv. Onos parapija


My location
Get Directions

 

 

LENKIMŲ ŠV. ONOS PARAPIJA
S. Daukanto 65, Lenkimai, 98301 Skuodo r.
Į. k.291278940
tel. +370 440 56741,
El. paštas: azu@inbox.lt

 


Klebonas kun. Antanas BENIUŠIS
gim. 1949 06 14 
įšventintas į kunigus 1978 05 28    
paskirtas į parapiją 2009 07 08
tel.: +370 615 47 180

Lenkimų bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos: 
Sekmadieniais – 12.00 val.
Šiokiaieniais – 18.00 val.

 

2014 - 2019 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top