Šeimos centras


 

Vadovauja  Sandra ir Virginijus
Liutkai  tel: 861562654

 

Šeimos centre savanoriauja:

 1. Sandra Liutkuvienė
 2. Virginijus Liutkus
 3. Reda Mitkuvienė
 4. Linas Mitkus
 5. Adelė Zubienė
 6. Aldona Gedrimienė 

Šeimos centro adresas:  Gedimino 14, Skuodas

Centre sužadėtiniai ruošiami Santuokos sakramentui. Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimą išklauso šias temas:

 1. Kas mums svarbu
 2. Bendravimas ir bendrystė
 3. Kartu per permainas
 4. Krikščioniškas požiūris į lytiškumą
 5. Vaisingumo pažinimas. Gyvenimas iki gimimo
 6. Atleisti ir švęsti (paskaitą skaito kunigas)
 7. Dievas ir bažnyčia (paskaitą skaito kunigas)
 8. Priesaika (paskaitą skaito kunigas)

Pasiruošimo sakramentui pradžia
Norintieji tuoktis Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko su parapijos kunigu likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos. Pradedama pildyti priešsantuokinės apklausos anketa. Turėkite galiojantį asmens dokumentą.

Reikalingi dokumentai:
* Krikšto liudijimas (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas/-a);
Laisvo stovio liudijimas (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas/-a);

N.B. Šios dvi pažymos paprastai išduodamos kaip vienas dokumentas ir galioja 6 mėn. 
Leidimas susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis/-ė (šį dokumentą išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas); 
Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus. 

N.B. 
Tais atvejais, jeigu vienas iš sutuoktinių yra krikščionis ne katalikas, arba išpažįsta kitą religiją, arba yra netikintis, arba kitos valstybės pilietis, arba anksčiau buvęs sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti pas parapijos kunigą.
* Sužadėtiniai katalikai, norintys švęsti Santuokos sakramentą, turi būti priėmę I-ąją Šv. Komuniją. Jeigu nesate priėmę šio Sakramento, jam kviečiame pasiruošti. Dėl to kreipkitės į savo parapijos kleboną.
* Žinokite jūsų Sutvirtinimo Sakramento („Dirmavonės“) datą ir vietą. 

Fotoakimirkos iš centro gyvenimo:

 

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content