Globos namų istorija


Senelių prieglaudos pastatas pastatytas 1935m. Šio pastato statyba rūpinosi prie Skuodo parapijos įsteigta  šv. Vincento Pauliečio draugija. Visos lėšos buvo surinktos iš parapijiečių ir geros valios žmonių. 

1948 m. rugpjūčio 31 d., Kretingos apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 217, buvo nacionalizuotas. Pokario laikotarpiu pastatas buvo rekonstruotas ir jame įsteigta Skuodo rajono centrinė ligoninė.

1993m. gruodžio 29 d. Skuodo rajono valdybos potvarkiu Nr. 300 nusprendė Skuodo rajono centrinės ligonės pastatą perduoti Skuodo Švč. Trejybės parapijai. 1994 m. lapkričio 14 d. potvarkiu perduodami buvusios ligoninės ūkinės dalies pastatai. 

Atgavus pastatą, 1995 m., parapijos klebonas Stanislovas Anužis, pasitaręs su parapijos pastoracinę tarybą, nusprendė įkurti parapijos globos namus. 

1995 m. gegužės 15 dieną parašomas prašymas Skuodo r. valdybai dėl parapijos globos namų steigimo ir nuostatų įregistravimo. 

1995 m. gegužės  17 d., Skuodo r. valdybos sprendimu Nr. 25, įregistruojami Skuodo parapijos globos namų nuostatai. 

1995 m. lapkričio 2 d. Skuodo parapijos klebonas dekanas Stanislovas Anužis ir tuometinis Skuodo r. savivaldybės meras Liudvikas Žukauskas pasirašė bendrą Skuodo parapijos globos namų veiklos ir finansavimo sutartį. Sutartis  pasirašyta siekiant padėti senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliems, ypač vienišiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė priežiūra. Skuodo parapija įsipareigoja globos namuose apgyvendinti iki keturiasdešimt globotinių, rekomenduotų Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės globos, priežiūros ir slaugos paslaugų komisijos. 

1998 m. sausio 28  d. buvo  pakeistas pavadinimas ir įregistruota viešoji įstaiga Skuodo globos namai.

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content