Vaičaičių Šv. Onos parapija


 

VAIČAIČIŲ ŠV. ONOS PARAPIJA
Vaičaičiai, Pašilės pšt., 98202 Skuodo r.
Į. k. 191279475
Sąsk.nr. LT957300010082238729

 


Aptarnauja
Klebonas kan. Vytautas PETRAUSKAS (Ylakiai

 

 

Pamaldos sekmadieniais 10 val.
Šv. Onos atlaidai sekmadienį po Liepos 26 d. 12 val.

Istorija

Bažnyčia stovi Vaičaičių kaime, 1 km į pietvakarius nuo Ylakių-Sedos kelio, 0,5 km į šiaure nuo Luobos upės.
Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside. Šventoriaus tvora medinių statinių. Jame stovi medinė varpinė.
Trys Vaičaičių kaimo gyventojai 1906 m. prašė vyskupo leidimo pastatyti bažnyčią. 1907 m. suprojektuota medinė bažnyčia (sąmatinė vertė 5240 rb). Kauno gubernatorius neleido jos statyti, kol nebus surinkti pinigai. Kadangi tiek pinigų valstiečiai surinkti negalėjo, tai 1911 m. prašė vyskupo skirti kunigą, kuris laikytų pamaldas senoje kaimo koplyčioje. 1913 m. paskirtas kunigas Anicetas Barkauskas.
19201921 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1922 m. ją konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. 1936 m. įkurta parapija.

 

2014 - 2021 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top