Dvasininkai


Dirbantys parapijoje kunigai:

Klebonas, teol. lic. kun. Saulius DAMAŠIUS
gim. 1972 04 10 
įšventintas į kunigus 1996 05 26 
paskirtas į parapiją 2012 02 22


 

Vikaras, relig. m. mgr. kun. Justinas PALUBINSKAS
gim. 1984 04 12  
įšventintas į kunigus 2011 06 01  
paskirtas į parapiją 2014 07 30


 

Rezidentas kun. Gediminas JAZBUTIS
gim. 1968 02 04 
įšventintas į kunigus 1997 05 18 
paskirtas į parapiją 2014 07 02

 

 

2014 - 2021 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top