Istorija


Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia

Bažnyčia neoromaninė, stačiakampio plano, dvibokštė, su pusapskrite apside. Šventoriuje stovi XIX a. mūrinė varpinė.
   Skuodo 1572 m. privilegijoje miesto taryba įpareigota pastatyti naują katalikų bažnyčią, o senąją palikti. 1614 m. ją pastatė Vilniaus vaivada Jonas Karolis Katkevičius. Įsteigta parapinė mokykla. 1725 m. kunigaikštis Kazimieras Sapiega pastatė naują bažnyčią, kurią konsekravo vysk. Antanas Domininkas Tiškevičius. Per 1835 m. miesto gaisrą sudegė.
1844–1847 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia, kurios statybas inicijavo Skuodo klebonas Tomas Sudimtas.
   Luknių kaimo ūkininkų Kazimiero Dirkščio, Motiejaus Girdžiūno ir Juozapo Paulausko lėšomis 1891–1896 m. nulieti 3 varpai. 1944 m. bažnyčia apgriauta, subombarduoti bokštai.
1945 m. paskirtas klebonas Stanislovas Vaitelis (1906–1990) bažnyčią suremontavo. Bokštai tik iš dalies atstatyti. S. Vaitelis 1949 m. spalio 9 d. areštuotas ir nuteistas. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Nuo 1974 m. buvo Skuodo altarista.
   Per karus sugebėta išsaugoti tris originalius varpus. Pirmas mažasis – 111 cm skersmens, 52 pūdų svorio, įsteigtas 1891m. Kazimiero Dirksčio; vidutinysis 120 cm skersmens, 73 pūdų svorio – Luknių ūkininkų M. Girdžiūnos ir J. Paulausko; didysis 141 cm skersmens, 102 pūdų svorio, įsteigtas 1896 m. irgi Kazimiero Dirksčio. Varpai labai gražūs, autentiški, su paveikslais ir ornamentinėmis juostomis, taip pat su originaliais įrašais.

Parengė Rūta RONKAUSKIENĖ

 

 

2014 - 2024 © Skuodo Švč. Trejybės parapija.
Top Skip to content