Pradinis

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija


Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Google MapsGet Directions

     

YLAKIŲ VIEŠPATIES APREIŠKIMO
ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA
Židikų g. 1, 98348 Skuodo r.
Į. k. 191278754
tel. 8 440 57250
mob. tel.. 8 614 29350
Sąskaitos Nr. LT307300010082238541

 


Klebonas  relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ
Gim. 1980 06 11
Įšventintas į kunigus 2005 07 30    
Paskirtas į parapiją 2018 07 11
Tel. (440) 57 250, mob. +370 687 87996
El. p. vaidotasvite@yahoo.com

Vargoninikas
tel. 8 686 87029


PAMALDOS:

Šv. Mišios
     Sekmadieniais 12 val.
     Šiokiadieniais: 18 val. (vasarą), 10 val. (žiemą)
     Šeštadieniais pagal susitarimą

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmaisias mėnesių sekmadieniais 11–12 val.

Gavėnios metu 
     Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val. 
     „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val. kitomis dienomis 17.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val. kitomis dienomis 17.30 val.

Rožinis sekmadieniais 11.30 val. spalio mėn. 17.30 val.

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.


 

ATLAIDAI IR ŠVENTĖS

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai atlaidai – kovo 25 d.
Šv. Roko atlaidai kapinių koplyčioje – rugpjūčio 16 d. (keliami į sekmadienį)

 

Ylakių kapinių koplyčioje 13 val. šv. Mišios aukojamos:
 – motinos dieną (pirmasis gegužio sekmadienis)
 – tėvo dieną (pirmasis birželio sekmadienis)
 – visų šventų dieną ( 11.01)
 – vėlinėse (11.02)

 


Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia stovi Ylakių miestelyje, prie MažeikiųSkuodo kelio. Pastatyta po 1899 m.

Istorija

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1640 m. Metrikų knygos rašytos nuo 1642 m. Nauja bažnyčia pastatyta 1701 m. Jai 1709 m. dovanota 1,5 valako žemės. 1744 m. buvo vėl statoma nauja bažnyčia, kuri 1806 m. buvo sena ir griūvanti (dalis bažnyčios ir bokštai buvę neseniai perstatyti, tik dėl blogo stogo virto griuvėsiais). Nuo XIX a. pradžios veikė parapinė mokykla. 1843 m. įsteigta parapija. 1863 m. vikarą Aleksandrą Miliauską valdžia įtarė raginus žmones eiti į sukilimą, todėl jį ištrėmė į Samaros guberniją.

1864 m, klebonas Motiejus Urbonavičius bažnyčioje nekalbėjo maldos už carą. Už tai nubaustas 150 rb ir iškeltas į kitą parapiją. Nuo 1882 m. parapijiečiai ne kartą prašė, kad būtų leista statyti naują mūrinę bažnyčią. Leidimas gautas tik 1899 m. (projektavo archit. Ustinas Golinevičius; sąmatinė vertė 24 900 rb). Bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1905 m. valdžia kaltino kleboną Silvestrą Pancerį, raginusį valstiečius reikalauti, kad mokykloje būtų mokoma lietuvių kalbos.

Architektūra

Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame palaidotas kunigas Klemensas Arlauskas (19101991), 19491956 m. Sibiro tremtinys.

 

2014 - 2018 © Skuodo Švč. Trejybės parapija. Visos teisės saugomos.
Top