Pradinis

Vaičaičių Šv. Onos parapija


Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Google MapsGet Directions

 

 

VAIČAIČIŲ ŠV. ONOS PARAPIJA
Vaičaičiai, Pašilės pšt., 98202 Skuodo r.
Į. k. 191279475
Sąsk.nr. LT957300010082238729

 


Aptarnauja
Klebonas kun. Vaidotas VITĖ (Ylakiai


Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu 
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val. 
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 18 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 18 val.
 • Rožinis sekmadienais 9.30 val., spalio mėn. 18 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9.30 val.

 

Atlaidai ir šventės

Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)


Istorija

Bažnyčia stovi Vaičaičių kaime, 1 km į pietvakarius nuo Ylakių-Sedos kelio, 0,5 km į šiaure nuo Luobos upės.
Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su apside. Šventoriaus tvora medinių statinių. Jame stovi medinė varpinė.
Trys Vaičaičių kaimo gyventojai 1906 m. prašė vyskupo leidimo pastatyti bažnyčią. 1907 m. suprojektuota medinė bažnyčia (sąmatinė vertė 5240 rb). Kauno gubernatorius neleido jos statyti, kol nebus surinkti pinigai. Kadangi tiek pinigų valstiečiai surinkti negalėjo, tai 1911 m. prašė vyskupo skirti kunigą, kuris laikytų pamaldas senoje kaimo koplyčioje. 1913 m. paskirtas kunigas Anicetas Barkauskas.
19201921 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1922 m. ją konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. 1936 m. įkurta parapija.

 

2014 - 2018 © Skuodo Švč. Trejybės parapija. Visos teisės saugomos.
Top