Pradinis

Lenkimų Šv. Onos parapija


Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Google MapsGet Directions

 

 

LENKIMŲ ŠV. ONOS PARAPIJA
S. Daukanto 65, Lenkimai, 98301 Skuodo r.
Į. k.291278940
tel. +370 440 56741,
El. paštas: azu@inbox.lt

 


Klebonas Gediminas NORVILAS
  Gim. 1965 11 06
   Įšventintas į kunigus 1992 03 22   
   Paskirtas į parapiją 2016 07 05
   Tel. (440) 44 219, mob. +370 687 82994
   El. p. gediminasnorvilas@gmail.com

Padeda pastoraciniame darbe Skuodo parapijoje.


 

Pamaldos:

Šv. Mišios
     Sekmadieniais: 10.30 val. (jaunimo), 12 val.

     Šiokiadieniais: 19 val. (vasarą), 17 val. (žiemą)

     Šeštadieniais pagal susitarimą ir poreikį

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį sekmadienį po 12 val šv. Mišių.

Gavėnios metu 
Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais 11.20 val.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.20 val., kitomis dienomis 18.30 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.20 val., kitomis dienomis 18.30 val.

Rožinis spalio mėn. prieš šv. Mišias 16.30 val.

Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 13 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10.30 val.

2014 - 2018 © Skuodo Švč. Trejybės parapija. Visos teisės saugomos.
Top